Stäng
I trafiken

Gothenburg Green City Zone visar vägen!

Bild på Göteborg

Nu utvecklas Gothenburg Green City Zone, en världsunik satsning av en rad tunga aktörer för ett klimatneutralt transportsystem som sträcker sig från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal. Här ska ny teknik testas som gör det möjligt för en del av Göteborg att ha hundra procent utsläppsfria transportsätt till 2030. Och alla är välkomna att vara med.
Göteborg och Göteborgsregionen växer. 120 000 nya jobb ska skapas till 2035 utöver dagens 550 000 och antalet turister och besökare ska fördubblas till 2030. Det innebär ständigt ökande transportbehov, samtidigt som Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll till 2030 och göteborgarna ha en hälsosam livsmiljö. Chalmersfastigheter deltar i satsningen via Chalmers Tekniska Högskola.

Läs mer här:https://news.cision.com/se/business-region-goteborg/r/gothenburg-green-city-zone-visar-vagen-mot-framtidens-utslappsfria-transporter,c3266098

#chalmers #chalmersfastigheter #gothenburggreencityzone

Bild på Göteborg
Kundmeny
Gå till ..