Så jobbar vi med hållbarhet

Som Chalmers eget fastighetsbolag är vi en viktig del i att förverkliga högskolans vision om en hållbar framtid. Allt vi gör har därför en tydlig riktning: att skapa hållbara campus. Under vårt ansvar ligger fastigheter inom Campus Johanneberg, Campus Lindholmen samt byggnader vid Råö observatorium på Onsala-halvön.

”Chalmers – För en hållbar framtid”

Chalmers vision ”Chalmers – för en hållbar framtid ” har gett oss en rejäl utmaning. Hållbarhet är en mycket viktig och prioriterad del i vår vardag och i vår verksamhet. Allt vi gör, alla beslut vi tar, har en tydlig riktning mot att skapa hållbara campus och bidra till att göra Chalmers till en inspirationskälla för andra.

Hållbara mötesplatser med global attraktionskraft

Vi tänker och tar beslut utifrån tre hållbarhetsperspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Vår ambition är att ligga i utvecklingens absoluta framkant; genom nya idéer och tekniker för mötesplatser, grönt byggande och minskad energianvändning. Målet är att ge Chalmers campus hållbara mötesplatser med global attraktionskraft.

Vi vägleds av vår Hållbarhetspolicy samt Energipolicy

Alla medarbetare på Chalmersfastigheter ser hållbarhetsarbetet som en naturlig del i sitt dagliga arbete. Vi vill vara tydliga med hur och på vilket sätt vi agerar och till stöd finns vår hållbarhetspolicy: “Chalmersfastigheter ska vara föregångare i utveckling och förvaltning för en hållbar framtid”. Som komplement finns vår Energipolicy, som förtydligar vårt arbete med energirelaterade frågor. Chalmersfastigheters ledningssystem är certifierat sedan 2007 enligt miljöstandarden ISO14001.