Våra övergripande ställningstaganden

Vi har tagit ställning. Och vi vet exakt vart vi är på väg. Chalmersfastigheter ska vara föregångare i utveckling, byggande och förvaltning för en hållbar framtid.

Med hållbarhetspolicyn som ledstjärna

En policy ska utmana, men inte vara omöjlig att leva upp till. Vi ska leva som Chalmers lär och vara ett föredöme i branschen, både i Sverige och utomlands. I vårt arbete fungerar vår hållbarhetspolicy som en ledstjärna.

Det innebär övergripande att:

  • Väsentliga beslut grundas och balanseras med hänsyn tagen till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, utan att någon aspekt får äventyras på bekostnad av en annan
  • Vi medverkar i Chalmers forskning och utbildning kring hållbar utveckling som relaterar till vår verksamhet
  • Vi skapar förutsättningar för våra kunder och leverantörer att agera hållbart


Ladda ner Chalmersfastigheters Hållbarhetspolicy

Ladda ner Chalmersfastigheter Energipolicy