Vi har stängt kontoret under veckorna 29, 30 och 31 (15/7 - 2/8). Vi är på plats igen den 5 augusti med nya krafter efter sommaruppehållet.

Under midsommarhelgen har vi stängt kontoret på midsommarafton fredagen den 21 juni och öppnar igen på måndag den 24 juni.

Ni når oss alltid via felanmälan på vår hemsidan och om ni har akuta ärenden så kan ni nå oss på journummer 031-772 49 37.

Våra övergripande ställningstaganden

Vi har tagit ställning. Och vi vet exakt vart vi är på väg. Chalmersfastigheter ska vara föregångare i utveckling, byggande och förvaltning för en hållbar framtid.

Med hållbarhetspolicyn som ledstjärna

En policy ska utmana, men inte vara omöjlig att leva upp till. Vi ska leva som Chalmers lär och vara ett föredöme i branschen, både i Sverige och utomlands. I vårt arbete fungerar vår hållbarhetspolicy som en ledstjärna.

Det innebär övergripande att:

  • Väsentliga beslut grundas och balanseras med hänsyn tagen till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, utan att någon aspekt får äventyras på bekostnad av en annan
  • Vi medverkar i Chalmers forskning och utbildning kring hållbar utveckling som relaterar till vår verksamhet
  • Vi skapar förutsättningar för våra kunder och leverantörer att agera hållbart


Ladda ner Chalmersfastigheters Hållbarhetspolicy

Ladda ner Chalmersfastigheter Energipolicy