Social hållbarhet - Så jobbar vi

Campus är inte bara är ett område med en rad byggnader utan en levande plats där människor ska inspirera varandra till bättre prestationer och relationer. Att skapa attraktiva och inspirerande mötesplatser är en viktig del i vårt sociala hållbarhetsarbete.

Vi ser Chalmers som en del av samhället

Chalmers campus ska vara öppna och till för alla, inte bara för de som studerar, arbetar eller bor där. Vi samarbetar därför med staden och andra aktörer för att möjliggöra fler student- och forskarbostäder och lokaler för service och näringsliv på campus Johanneberg.

Tydliga stråk och fler mötesplatser

Vi arbetar för att skapa stråk som ger liv och puls, med platser för spontana möten och samvaro på campus. Vi skapar mötesplatser för att ge människor från Chalmers, näringsliv och andra delar av samhället möjlighet att träffas, nätverka och utvecklas.

Sociala miljöer som möjliggör innovation

Vi vill skapa innovativa miljöer där människor trivs och vill vara. Det är genom möten mellan människor som kunskap, idéer och nätverk skapas.

  • Våra nya byggnader i Johanneberg Science Park innehåller, förutom kontorsytor och projektarbetsytor, restaurang, mötes- och konferensmiljöer som bjuder in till samverkan och samarbeten.
  • Vi stödjer studentprojekt och evenemang som ger möjlighet till möten och umgänge på campus utanför studierna. Till exempel har vi möjliggjort för studentföreningar att etablera odlingslotter, cykelbytardagar mm.
  • På Campus Johanneberg och Lindholmen finns bikupor med ca 60 000 hyresgäster som alla är randiga, gulsvarta och hårt arbetande. Vi bidrar på detta sätt till ett hållbart ekosystem, samt sprider medvetenhet om hur viktiga bin är för vår miljö.