Övrigt

Högsta betyg till ämneslärarutbildningen!

När Universitetskanslerämbetet (UKÄ) nyligen offentliggjorde sin utvärdering av Sveriges 22 ämneslärarutbildningar i matematik blev Chalmers en av nio som visade sig ha högst kvalitet. Chalmers ämneslärarutbildning är en kombinationsutbildning som leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen genom masterprogrammet Lärande och ledarskap. Det är denna femåriga utbildning som har fått betyget högsta kvalitet. – Det känns viktigt för oss att få detta erkännande, vi är en ny lärarutbildare och gör det på ett annorlunda sätt i form av en kombinationsutbildning, säger Samuel Bengmark, ansvarig för Chalmers lärarutbildning. Utbildningen genomförs i lokaler som förvaltas av Chalmersfastigheter. Läs mer här: http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-lararutbildning-far-hogsta-betyg.aspx

#chalmersfastigheter hashtag#chalmers hashtag#ämneslärarutbildning hashtag#lärandeochledarskap Foto: Oscar Mattsson.

Kontoret är stängt för besökare

För att du som kund och hyresgäst ska kunna komma i kontakt med oss så sätter vi upp en telefonlista på kontorsdörren samt att vår hemsida kommer att hållas uppdaterad med information om kontorets tillgänglighet. På hemsidan hittar ni också kontaktuppgifter till alla medarbetare. Mer information hittar du här

Info till kunder och hyresgäster

När vi nu hamnat i en extraordinär situation får vi förlitar oss på de riktlinjer och rutiner som myndigheterna har. Chalmersfastigheter förhåller sig därför till myndigheters rekommendationer och Chalmers riktlinjer angående coronaviruset.

Chalmersfastigheter bibehåller en operativ verksamhet för våra kunder även om vi alla inte fysiskt är på plats, vi har anpassat oss så att vi på bästa sätt värnar om våra kunder och varandra. Mer information hittar du här

Kundmeny
Gå till ..

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här och om hur vi arbetar med personuppgifter här.