Stäng
Övrigt

Högsta betyg till ämneslärarutbildningen!

Bild på Samuel Bengmark, ansvarig, Chalmers lärarutbildning

När Universitetskanslerämbetet (UKÄ) nyligen offentliggjorde sin utvärdering av Sveriges 22 ämneslärarutbildningar i matematik blev Chalmers en av nio som visade sig ha högst kvalitet. Chalmers ämneslärarutbildning är en kombinationsutbildning som leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen genom masterprogrammet Lärande och ledarskap. Det är denna femåriga utbildning som har fått betyget högsta kvalitet. – Det känns viktigt för oss att få detta erkännande, vi är en ny lärarutbildare och gör det på ett annorlunda sätt i form av en kombinationsutbildning, säger Samuel Bengmark, ansvarig för Chalmers lärarutbildning. Utbildningen genomförs i lokaler som förvaltas av Chalmersfastigheter. Läs mer här: http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-lararutbildning-far-hogsta-betyg.aspx

#chalmersfastigheter hashtag#chalmers hashtag#ämneslärarutbildning hashtag#lärandeochledarskap Foto: Oscar Mattsson.

Kundmeny
Gå till ..