Stäng
I trafiken

I blickfånget!

Den 23 maj livedemonstreras leveransroboten Hugo och en självkörande buss på Chalmersområdet i Göteborg. Då erbjuds tillfälle att ta en närmare titt på fordonen, träffa projektörerna och ta del av lärdomar som skapar nytta framåt.
Arton projektpartners, däribland vi, har testat ett framtidsscenario där autonoma fordon för person- och godstransporter samverkar i stadsmiljö.
I framtiden sköts fler transporter av autonoma fordon. Inte minst i den sista biten av en leverans- eller transportkedja när människor ska ta sig från kollektivtrafiken till sin slutdestination eller varor ska fraktas från en transportcentral till slutkund. Dessa korta sträckor är ofta både dyra och miljöbelastande och mycket finns att vinna på en effektivisering.
Besökare på campus Johanneberg har blivit en del av projektet genom aktiv interaktion med fordonen när man rör sig på gatorna eller åker med minibussen från den ena till den andra sidan av campus. Kom och ta del av insikterna!
Projektet finansieras via Vinnova/Drive Sweden.
Mer info och anmälan här: https://www.johannebergsciencepark.com/evenemang/demonstrationsdag-sjalvkorande-buss-och-leveransrobot

Kundmeny
Gå till ..