Det är lite speciellt att ha en av världens mest drivna tekniska högskolor som kund

Chalmers tekniska högskola har enormt höga ambitioner. Målet är att vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft, som bedriver internationellt erkänd forskning och utbildning kopplad till en professionell innovationsprocess.Om studenter, forskare och medarbetare ska lyckas skapa innovation i världsklass behöver de verka i miljöer som både fungerar och stimulerar. Chalmersfastigheters roll är därför att hjälpa Chalmers uppnå sitt mål. Ju bättre mötesplatser och kreativa innovationsplatser vi kan skapa, desto större förutsättningar för att Chalmers ska lyckas.

Vi levererar ovanliga miljöer till ovanliga verksamheter
På Chalmers campus pågår minst sagt ovanliga verksamheter. Från gigantiskt stort till mikroskopiskt smått. Labb och försökshallar. Sällsynt dyr, ovanlig och känslig teknik. Dessutom behov av föreläsningssalar, mötesplatser och smarta kontorsfaciliteter. Just mötesplatser är extremt betydelsefullt för forskningsresultaten.

Att människor med olika erfarenheter och kompetenser träffas, trängs och spontant börjar byta tankar betyder mycket mer än storlek på resurser och anslag. Att skapa dessa mötesplatser är vårt jobb, ett förtroende vi känner stolthet över.

Vårt uppdrag kräver unika kunskaper och erfarenheter
Chalmersfastigheter skapar goda förutsättningar och möjligheter till skapandet av innovationer. Detta genom att lyssna, förstå och skaffa oss kunskaper och erfarenheter som inget annat fastighetsbolag har. Vi hjälper Chalmers att uppnå sina visioner och mål, vilket i sin tur gör vår framtid bättre och mer hållbar.

Våra medarbetare bidrar även till att lösa klimatfrågan

Chalmersfastigheter är ingen vanlig fastighetsvärd. Vi ansvarar för allt från rymdobservatorium till laboratorier, verkstäder, försökshallar, aulor och föreläsningssalar. Vi tar hand om extremt dyrbar och känslig teknik som ibland kräver dygnet-runt-bevakning. Våra drifttekniker och förvaltare måste därför ha breda kunskaper och tar sitt uppdrag på stort allvar. Som drifttekniker hos Chalmersfastigheter bidrar du faktiskt till att lösa klimatfrågan, utrota virus och utveckla framtidens nya material.


Läs mer om Akademi