Chalmers. Kanske Sveriges bästa plats för att driva företag

Chalmers är inte bara platsen för en teknisk högskola. Det är också spelplatsen för en stor mängd innovationsinriktade företag. Alla ser konkurrensfördelar i att befinna sig nära kunskapen och i centrum av utvecklingen. Miljön erbjuder företagen ett kreativt och inspirerande sammanhang, där möten mellan forskare, studenter och näringsliv har ett enda syfte: innovation.

Söker ni affärsnytta genom innovation?
Att förlägga sitt företag på något av Chalmers campus ger en unik fysisk närhet till akademin och möjlighet att bygga nätverk som skapar affärsnytta och synergieffekter. Här är du i gott sällskap! Här finns både stora, globala företag och små innovationsföretag. Science Parkerna Johanneberg och Lindholmen är två plattformar som underlättar mötet mellan akademi och näringsliv och bland annat driver samverkansprojekt för att stärka företags innovationskraft, för att i förlängningen skapa tillväxtökningar. Kort sagt – här finns företagsmiljön för företag som vill göra det omöjliga möjligt.

På och i direkt anslutning till våra campus finns all tänkbar serviceinriktad infrastruktur ett företag kan behöva. Här finns både lokalerna och organisationen som kan hjälpa er att arrangera konferenser, workshops, presentationer, mässor, evenemang eller produktlanseringar.

Två campus med närhet till kunskap
På Campus Johanneberg finns 140 företag och organisationer som framförallt söker närhet till forskningen och styrkeområdenas verksamhet. Era möjligheter är många: dels kan företag hyra sina lokaler av oss på Chalmersfastigheter. Dels kan företag etablera sig genom Johanneberg Science Park eller Chalmers Innovation som är Chalmers inkubatorsverksamhet. Campus Lindholmen präglas framför allt av närheten till innovationsklustret på Älvstranden med över 350 företag, institut och forskningscentra. På Lindholmen kan företag skaffa lokal och kontor genom oss, via Lindholmen Science Park eller Älvstrandens Utvecklings AB.

Vad är Johanneberg Science Park?
Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer på Campus Johanneberg.

Läs mer om Johanneberg Science Park

Vad är Lindholmen Science Park?
Lindholmen Science Park är en internationell företagspark med inriktning mot tre områden: Mobilt Internet, Intelligenta fordon och transportsystem samt Modern media och design. På Lindholmen finns test och utvecklingsmiljöer som stimulerar till samarbete och skapar förutsättningar för tillväxt.

Läs mer om Lindholmen Science Park

De 10 största företagen på våra campus

 • Ericsson
 • Volvo
 • IBM
 • Semcon
 • SVT
 • SAAB
 • Telenor
 • Semcon
 • Norconsult
 • Sigma
 • Carmenta

10 forskningsinstitut på våra campus

 • Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
 • IMEGO IVL
 • SP
 • 10 start ups på våra campus
 • Gotmics
 • Hot Disc
 • The Core Company
 • Monotar
 • Wasa Millimeter Wave
 • Tann Enterprise