OBS! Nedan är information om parkering för 2022

Har du frågor som rör förändringsarbetet med parkering kontakta Margareta Andersson margareta.andersson@chalmersfastigheter.se . Har du parkeringsfrågor hittar du kontaktuppgifter nedan.   

Parkering på Chalmersområdet

Chalmersfastigheter samarbetar med Parkering Göteborg fram till den 1 januari. Efter den 1 januari är Star Park ny samarbetspartner och de har fått i uppdrag att hantera försäljning, bevakning och frågor kring parkering på Chalmersområdet. Mer information och kontaktuppgifter meddelas här i början av december.

Kontrollavgift

Vill du invända mot en kontrollavgift utfärdad av Parkering Göteborg gör du det via deras hemsida parkeringgoteborg.se

Vanligaste orsaker till kontrollavgift eller parkeringsanmärkning:

  • Inte betalat avgift eller inte betalat tillräckligt för den parkeringstid som används
  • Ingen synlig biljett i vindrutan på grund av att den legat felvänd eller ramlat ner
  • Inget giltigt parkeringstillstånd för en plats som är förhyrd eller där särskilt tillstånd erfordras
  • Parkerat där det råder parkeringsförbud

Du hittar mer information under frågor och svar på parkeringgoteborg.se

Har du frågor om parkering vänder du dig till Parkering Göteborgs kundtjänst 8.00-16.30, helgfria vardagar: 031-774 37 00 eller kundtjanst@parkeringgoteborg.se

Besökande

Du som tillfälligt besöker området kan betala parkeringsavgiften samt laddningsavgiften med appen Parkering Göteborg eller med kort i betalautomater.

Anställda- och studenter på Chalmers samt Chalmersfastigheters hyresgäster

På Chalmersområdet finns det flera olika typer av parkeringstillstånd som du som anställd, student eller hyresgäst hos Chalmersfastigheter är behörig att köpa. Chalmersfastigheter har rätt att kontrollera att du är behörig.

Tillfällig parkering vid olika verksamhets- och studentevenemang samt service p-tillstånd vid verksamhetsbehov

För mer information samt ansökan om ”Tillfällig parkering” vänligen kontakta oss på: info@chalmersfastigheter.se
Entreprenörer hänvisas till kundtjanst@parkeringgoteborg.se