Nya förvaltningsområden


Nu blir det enklare!

Från och med den 1 mars 2019 fördelar vi om förvaltningsområdena för våra kundansvariga. Det innebär att det blir en och samma samordnande kontakt per institution eller verksamhetsområde.

Förändringen ger våra kundansvariga bättre förutsättningar att arbeta med hela lösningar.
Det blir lättare att samordna ärenden, säkra att nya uppdrag genomförs och att skapa en jämnare resursfördelning.
Det blir enklare för dig att ha samma kontaktperson!

Här är de nya förvaltningsområdena med respektive kundansvarig:

Campus Johanneberg
Vasa & Johanneberg Science Park (JSP)

Adam Vernhamn
031-772 62 36

Maila gärna mig!


Campus Lindholmen & Onsala Rymdobservatorium

Anton Franker
031-772 62 29

Maila gärna mig!

Gibraltar

Pia Grävare
031-772 62 32

Maila gärna mig!Naturvetargården & Chalmersska Huset

Fredrik Sjöquist
031-772 62 38

Maila gärna mig!