Campus Johanneberg. Det var här innovationerna började

Campus Johanneberg är det första och även det största campusområdet för Chalmers tekniska högskola. Här finns idag ca 8500 studenter samt ett 80-tal kunskapsintensiva företag och organisationer. Här är de flesta av civilingenjörsprogrammen lokaliserade och här bedrivs också det mesta av forskningen.

Campusområdet ligger nära Göteborgs centrum, fem minuters promenad från Avenyn. I anslutning finns dessutom Johanneberg Science Park och inkubatorsverksamheten Chalmers Innovation. På och i anslutning till Campus Johanneberg finns närmare 3500 student- och forskarbostäder, under ledning av Chalmers Studentbostäder och Stiftelsen Göteborgs Studenthem.

Gynnsam miljö även för företag och organisationer
Ett 80-tal företag och organisationer bedriver verksamhet på Campus Johanneberg. Till stor del kunskapsintensiva företag som ser stora fördelar i att finnas nära den höga koncentration av forskning och kompetens som finns samlad på området. Kontakta Chalmersfastigheter vid intresse för att verka inom denna gynnsamma sfär.

Idéer i samverkan: Johanneberg Science Park och Chalmers Innovation
Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Huvudsyftet med Johanneberg Science Park är att stärka Västsveriges attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga.

På angränsande inkubatorsverksamheten Chalmers Innovation omvandlas teknikidéer till framgångsrika företag. De är Sveriges ledande idéinvesterare och affärsutvecklare och arrangerar startup camps, nätverksevenemang, coaching, föreläsningar med mera. Sedan 1999 har mer än 115 företag startats och över 2500 affärsidéer utvärderats.

Historien avspeglar sig i byggnaderna
De äldsta byggnaderna på campus Johanneberg är från 1920-talet. Huset "Origo" från 1921 är Campus Johannebergs centralbyggnad, i 20-talsklassicistisk stil, med rött tegel och skiffertak. På östra fasaden finns åtta porträttbyster av svenska fysiker och kemister skulpterade av Johan Ek. De olika epokerna ger avtryck i en rad olika byggnadstyper och stilar. Det bildar ett synbart bevis på att campus hela tiden utvecklas för att tillfredsställa de nya behov som skapas med tiden. Välkommen till området för en intressant rundvandring!