Campus Lindholmen

På Norra Älvstranden i Göteborg ligger Campus Lindholmen. Här ligger Sjöfartshögskolan och IT-universitetet samt Lindholmen Science Park. Det senare en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, Media och Informations- och Kommunikationsteknologi.

Göteborgs gamla varvsområde med nytt innehållSedan 1994 har Chalmers tekniska högskola haft verksamhet på Lindholmen, ett av de Västsveriges starkaste utvecklingsområden. Ett campus där utvecklingsintensiva teknik- och mediaföretag samspelar med forskare och studenter. Dagligen reser närmare 21 000 människor till området för att arbeta eller studera och platsen har utvecklats till en fruktsam mötesplats mellan Chalmers, näringsliv och staden.

Även ett maritimt kunskapskluster
Tillsammans med Lindholmen Science Park har Chalmersfastigheter tagit initiativ till att samla fler aktörer inom maritima näringar, exempelvis skeppsbyggnad, marin design och sjöfartsnäring till området. Två nyckelaktörer i Lindholmens maritima miljö är Chalmers Institution för Sjöfart och marin teknik tillsammans med Sjöfartsverket.

IT-universitetet främjar forskningIT-universitetet är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation (IKT). Detta med ett mycket nära samarbete med företag, organisationer och samhälle.

Fastigheten Kuggen i centrumEn av Lindholmens viktigaste mötesplatser och landmärken är Kuggen, en fastighet som är skapad i syfte skapa samverkan mellan Chalmers tekniska högskola och företag, organisationer och samhälle. Kuggen är ritad av tidigare Chalmersstudenten och arkitekten Gert Wingårdh och innehar den högsta möjliga miljöklassning en byggnad kan tilldelas: ”Guld”.

Innovationsfabriken Lindholmen Science ParkUnder snart 15 år har Lindholmen Science Park varit en nyckelfaktor i skapandet av framgångsrika samarbeten och innovationer. Här erbjuds en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och staden tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt.