På Chalmersområdet verkar och samverkar över 140 företag och organisationer och som på olika sätt drar nytta av områdets närhet till innovation, forskning och studenter. I mötet mellan olika verksamheter och företag skapas dessutom synergieffekter som leder till nya affärer. Som kund/hyresgäst med utvecklingsambitioner kan du dra bidra till och nytta av samverkansmiljön på Chalmersområdet och etablera dig i eget kontor eller i coworkingmiljö.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder alltid:

  • Ett attraktivt läge
  • Stort inflytande över utformning av lokaler, omgivning och servicenivå
  • Närhet till forskning och utveckling inom hela teknikområdet
  • Kontakt med studenter för idéutbyte och utveckling av produkter/tjänster
  • Gångavstånd från alla våra lokaler till moderna konferens och möteslokaler, restauranger och kaféer.
  • Närhet till kollektivtrafik och service i form av bil och cykelparkering, poolbil med mera
  • Tillgång till post, bank, affärer, med mera

 
Mer information om etablering på Johanneberg:
etablera.johannebergsciencepark.com

Kontaktpersoner.
Bo Lorentzon
Jag jobbar med den dagliga driften i våra byggnader och bearbetar din felanmälan. (Se kundmenyn för att göra en felanmälan)
Bo Lorentzon Drifttekniker
Bobo Lundgren
Jag jobbar med den dagliga driften i våra byggnader och bearbetar din felanmälan. (Se kundmenyn för att göra en felanmälan)
Bobo Lundgren Drifttekniker
Ina Pettersson
Ina Pettersson Kommunikationsansvarig/VD-assistent