Stäng
Johanneberg

Ljuset på huset!

Bild på belysning

Vår avdelning för Drift och Förvaltning har ordnat med ny belysning i byggnaderna Kemi och MC2 på Campus Johanneberg. Arbetet ingår i en större installation som även omfattar fasadbelysning. Vår tanke är att kunna ändra belysningen, och med det även karaktären på närområdet, som vi hoppas ska uppfattas som en trevlig, trygg och attraktiv miljö. Under julen testade vi den röda belysningen och nu testar vi den blå. Lamporna är tidsstyrda och släckta under dagtid.

Bild på belysning
Kundmeny
Gå till ..