Stäng
Johanneberg

Mobilitet som tjänst testas på Campus Johanneberg

Bild på chalmers elbil

Nu kan anställda på Chalmers och andra företag etablerade på Campus Johanneberg i Göteborg få testa ett nytt mobilitetskoncept i projekt Mojo. Tjänsten EC2B, som genom en app tillgängliggör såväl kollektivtrafikresor som bokning av lånecyklar och hyrbilar, ska nu vidareutvecklas för att gälla även tjänsteresor. ​Att samnyttja fordon i syfte att minska klimatpåverkan och bättre utnyttja centralt belägen mark som idag används som parkeringsplatser är en växande trend som stadsplanerare i hela Europa jobbar med att utveckla. I Göteborg testas bland annat konceptet EC2B som framgångsrikt etablerats i nybyggda bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden, inom ramen för EU-projektet IRIS Smart Cities. Chalmersfastigheter är samarbetspartner i Projekt Mojo som koordineras av EC2B. Läs mer här: https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Mobilitet-som-tjänst-testas-på-Campus-Johanneberg.aspx

#chalmersfastigheter hashtag#chalmers hashtag#göteborg hashtag#EC2BMobility hashtag#ProjektMojo hashtag#IRISSmartCities hashtag#Viva

Kundmeny
Gå till ..