Stäng
Övrigt

Nu firar Stiftelsehögskolan Chalmers 25 år!

en bild på Chalmers rektor Anders Sjöberg, utbildningsminister Per Unckel och landshövding Kjell A Mattsson

Det har gått ett kvarts sekel sedan Chalmers blev en stiftelsehögskola – något som gett lärosätet en unik frihet sedan dess. ​I Sverige har det under 1900-talet varit staten som ansvarat för högskole- och universitetsverksamheten. Därmed är det regering och riksdag som beslutat, i vissa delar i detalj, om vilka regler som ska gälla och hur resurser ska fördelas. De statliga lärosätena är förvaltningsmyndigheter under regeringen, det vill säga verktyg för regeringens politik. Men när Sverige hösten 1991 fick en borgerlig fyrpartiregering skrev de i sin regeringsförklaring att man skulle sträva mot att skapa mer autonoma universitet och högskolor. Regeringen kom snart kom fram till att fristående stiftelser skulle vara en lämplig form. Bilden visar en glad trio som skakar hand på Chalmers stiftelsebildning 1994. Från vänster Chalmers rektor Anders Sjöberg, utbildningsminister Per Unckel och landshövding Kjell A Mattsson. Läs mer om stiftelsebildningen i länken!

https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/25-ar-av-friheter-–-så-skapades-Stiftelsehogskolan-Chalmers.aspx

Kundmeny
Gå till ..