Chalmersfastigheter AB förvärvar entrébyggnaden på Chalmersplatsen av Akademiska Hus

Akademiska Hus har tecknat avtal med Chalmersfastigheter AB om försäljning av Palmstedtsalen, Teknologgården, CA-huset och angränsande mark på Chalmersplatsen vid Chalmers Campus Johanneberg för 65 miljoner kronor.

Byggnaderna vid Chalmersplatsen 4 omfattar cirka 3 400 kvadratmeter och är en del av fastigheten Johanneberg 31:9.Byggnaden för central administration, det så kallade CA-huset, utgör Chalmers huvudentré där lärosätets ledning och rektorsfunktion sitter.

– Chalmersfastigheter har sedan en tid uttryckt en stark önskan om att själva äga entrébyggnaden och de lokaler där ledning och rektor sitter. Det känns viktigt för oss att kunna tillgodose den önskan, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

– I början av året återupptogs diskussioner kring möjligheten för Chalmersfastigheter AB att förvärva CA-huset av Akademiska Hus. Vi är mycket glada att vårt goda samarbete med Akademiska Hus resulterat i att vi fått möjlighet att genomföra denna affär då huset och platsen har stort värde för oss och Chalmers tekniska högskola, säger Nicklas Arfvidsson, VD Chalmersfastigheter.

Chalmersfastigheter AB tillträder den 2 oktober 2017.För mer information:

Nicklas Arfvidsson, VD Chalmersfastigheter
Tel: 031-772 62 02
E-post: nicklas.arfvidsson@chalmersfastigheter.se


Anna Eckerstig, Vice VD och Chef Strategisk Fastighetsutveckling Chalmersfastigheter

Tel: 031-772 62 30

E-post: anna.eckerstighalmersfastigheter.se

Om Chalmersfastigheter

Chalmersfastigheter äger, vårdar och bidrar till att utveckla miljöer på Chalmers – tillsammans med och för Chalmers Tekniska Högskola. Vårt mål är att göra Chalmers, och deras campus, till världsledande med så litet avtryck som möjligt i ekologi och ekonomi samtidigt som vi maximerar välbefinnande och sociala värden. Eller ännu enklare – vårt mål är att Chalmers ska vara en hållbar mötesplats med global attraktionskraft. Följ oss i vårt arbete på chalmersfastigheter.se