Chalmersfastigheter flyttar in i delar av Ekocentrum

Samarbetar för en hållbar framtid.

Ekocentrum och Chalmersfastigheter tar ett steg framåt i en hållbar riktning!

Efter 3 år i Villan på Gibraltargatan 1A flyttar Chalmersfastigheter sitt kontor in i delar av Ekocentrums lokaler. Arbetet planeras under sommaren 2016 och startar under hösten 2016.

Utställningen kommer i och med förändringarna att utnyttjas ännu mer, och fler aktiviteter kommer att förläggas dit.

–Det här ger oss mer tid i utställningen, något som både vi utbildare och kursdeltagare önskat sig, säger utbildare Natalja Koniouchenkova.


Ekocentrums personal kommer att finnas i mer direkt anslutning till utställningsrummen, i en flexibel kontorsdel.

– En hållbar verksamhet idag behöver se över möjligheten för en del av personalen att arbeta hemifrån, inte minst för att arbete hemma ofta ger mer tillfälle till reflektion och effektivitet samt att den tiden som går åt till resor kan ägnas åt friskvård istället säger verksamhetsledare Eva Lundgren.

I och med de här första stegen mot samverkan och gemensamma mål, blir Ekocentrum i ännu högre grad en hållbar mötesplats på Chalmersområdet.

Chalmersfastigheters uppdrag är att stärka Chalmers konkurrenskraft genom att skapa och utveckla hållbara Campus. Miljöcertifieringar och energianvändning är frågor bolaget grundligt arbetar med och Chalmersfastigheter arbetar ständigt för att minska energianvändningen.

­Det handlar både om att jobba med fastigheter och verksamheter, för att hitta metoder att begränsa uttaget av energi så mycket som möjligt, säger Charlotte Stening. Affärs och hållbarhetschef.

Att flytta in i mer effektiva lokaler skapar möjligheter till att skapa en hållbar mötesplats på campus vilket stämmer överens med vårt mål att göra Chalmers campus till världsledande med så litet avtryck som möjligt i ekologi och ekonomi samtidigt som vi maximerar välbefinnande och sociala värden.
- Vi vill skapa förutsättningar för spontana, oplanerade möten mellan dem som finns i husen och våra kollegor i akademin, säger Sven-Erik Adolfsson.


Den 26 april undertecknades en avsiktsförklaring gällande samtal om samarbete kring FN:s 17 hållbarhetsmål.