Chalmersfastigheter söker drifttekniker

Chalmersfastigheter levererar spännande, utmanande och inspirerande miljöer och mötesplatser för Chalmers studenter och forskare. Inte bara till Chalmers, utan också till de 100-talet företag och organisationer som har sin verksamhet i det möjlighetsskapande gränsland mellan akademi, näringsliv och samhälle som går att hitta på Chalmers campus. Chalmersfastigheter lever i Chalmers gemensamma vision ”För en hållbar framtid” och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av bolagets själ och hjärta. Vårt uppdrag och mål är att arbeta för att Chalmers skall vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess.

Chalmersfastigheters uthyrningsvolym uppgår till drygt 300 000 kvm. Av dessa äger och förvaltar Chalmersfastigheter drygt 170 000 kvm. Resterande 130 000 kvm hyrs in från andra fastighetsägare och hyrs vidare ut i nya hyreskontrakt. Bolaget har drygt 30 anställda. Läs mer om oss på www.chalmersfastigheter.se .

För att komma nära vår kund och utveckla vår service driver vi teknisk förvaltning i egen regi.

Tillsammans med en kundansvarig och en fastighetsansvarig ingår du i det fasta kundteamet som har det drift- och sköteseltekniska ansvaret för fastigheterna inom teamets område. Du skall med kundfokus ansvara för drift, skötsel och felavhjälpning samt service. Arbetsinnehållet är brett, allt från enkla uppgifter till mer avancerade. Mindre åtgärder genomför du själv, vid större åtgärder tar du hjälp av entreprenörer och sköter då kontakterna med dessa.

Du bör minst ha en driftteknikerutbildning eller motsvarande, samt några års arbetslivserfarenhet. En lång kvalificerad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter kan kompensera en kortare eller alternativ utbildning. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med kundrelationer och är van att tänka serviceinriktat. Vi vill att du har en bred kunskap men uppskattar om du också har fördjupade kunskaper inom styr och övervakning.

Vi fäster stor vikt vid din sociala och kommunikativa förmåga. Du tycker om att arbeta med människor och upplevs som tydlig, positiv och serviceinriktad. För att möta våra kunder och ansvara för tekniskt avancerade byggnader måste du vara intresserad av att lära nytt samtidigt som du också tycker om att själv lösa praktiska vardagsproblem.

Missa inte chansen att få arbeta tillsammans med människor i en kreativ och spännande miljö!

För mer information, kontakta gärna Ulf Redsäter på Chalmersfastigheter, 031-772 62 13

Din ansökan skickar du senast 9 juni till ulf.redsater@chalmersfastigheter.se

Märk e-brevet med: Ansökan Drifttekniker

Tillbaka till Nyhetsarkiv

Publicerad 2017-06-26

Taggar Lediga jobb