Cortègebygget intar Gibraltarvallen

Den 7 till 30 april är det på grund av Cortégebygge färre tillgängliga parkeringsplatser på Gibraltarvallen. Ett utmärkt tillfälle för den som har möjlighet att åka kollektivt eller cykla till Chalmers Johanneberg.

Serviceavdelningen påminner om att det den 7–30 april är färre tillgängliga parkeringsplatser på Gibraltarvallen, i och med att årets byggande av ekipagen till Chalmerscortègen intar delar av området. Ett utmärkt tillfälle för den som har möjlighet att åka kollektivt eller cykla till Chalmers Johanneberg.