Förändring av Vera Sandbergs Allé

Under hösten 2016 kommer arbetet med ny utformning på ytan mellan Vasa 8 och Vasa 2–3(Vera Sandbergs Allé) att påbörjas. Den första etappen omfattar området framför restaurang Wijkanders och vid dess altan. Nästa etapp omfattar ytan mellan Vasa 10 och Vasa 12.

Antalet parkeringsplatser i området kommer att minskas för att få plats med det nya torget och grönytorna. De flesta parkeringsplatser som försvinner är byggda på en yta där det tidigare endast har funnits ett temporärt bygglov, som nu går ut. Vi har satt upp skyltar för parkeringsförbud från och med 3 oktober mellan Vasa 2/3 och Vasa 8 och vi hänvisar till parkeringshuset vid Gibraltargatan där det finns platser.