Vi stänger kontoret vecka 29, 30 och 31. Vid brådskande ärenden når du oss på 031-772 49 37

Parallella uppdrag -Centrala Lindholmen

Välkommen på informationsmöte den 8 december.

Från den 8 december och fram till 21 december kommer förslagen ställas ut i det nyinvigda Infoteket i Kuggen. Den 8 december mellan kl. 11 och 13 finns dessutom möjlighet att träffa fastighetsägarna och representanter för Chalmers och Lindholmen Science Park för att samtala om framtiden och tycka till om de olika förslagen.