Stäng
Johanneberg

Nytt mobilitetskoncept testas på Campus Johanneberg

Bild på chalmers elbil

Nu kan anställda på Chalmers och andra företag etablerade på Campus Johanneberg i Göteborg få testa ett nytt mobilitetskoncept. Tjänsten EC2B, som genom en app tillgängliggör såväl kollektivtrafikresor som bokning av lånecyklar och hyrbilar, ska nu vidareutvecklas för att gälla även tjänsteresor. Att samnyttja fordon i syfte att minska klimatpåverkan och bättre utnyttja centralt belägen mark som idag används som parkeringsplatser, är en växande trend som stadsplanerare i hela Europa jobbar med att utveckla. I Göteborg testas bland annat konceptet EC2B som framgångsrikt etablerats i nybygga bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden inom ramen för EU-projektet IRIS Smart Cities. Med projektet MoJo ska tjänsten utvecklas ytterligare. Chalmersfastigheter ingår som en av flera samarbetspartners i Projekt Mojo. Läs mer här: https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Mobilitet-som-tjänst-testas-på-Campus-Johanneberg.aspx

#chalmersfastigheter hashtag#chalmers hashtag#göteborg hashtag#projektmojo hashtag#EC2B

Kundmeny
Gå till ..