Mål & Strategier

En Campusmiljö i världsklass.Vi stödjer Chalmers på alla sätt i arbetet med att göra Chalmers till ett internationellt ledande tekniskt universitet i en campusmiljö av världsklass.

Vår uppgift är att ge Chalmers möjlighet att medvetet och kostnadseffektivt komma fram till målet. Därför vill vi vara drivande i utvecklingen av hållbara och attraktiva campus.

En hyresgäst är inte den andra lik. Det utgår vi alltid ifrån Vi fungerar som en samarbetspartner till våra hyresgäster. Först när vi lyssnat på vad hyresgästen egentligen vill ha (det handlar sällan om golvytor eller storleken på sammanträdesrummet), kan vi fokusera på vad de vill uppleva och känna i sina nya lokaler. Här är det ingen som är den andra lik. Vår styrka ligger framförallt i lyssnandet. Att vi kan vara flexibla, tänka i nya banor och vara lyhörda för allt som krävs för att hitta en lösning där varje hyresgäst känner sig delaktig. Både i utformningen av lokaler, omgivning och servicenivå. Utgångsläget kan inte vara bättre: till våra kunder kan vi erbjuda centralt belägna lokaler och kvalitetstänkande in i minsta detalj.