Organisation & Ledning

Chalmersfastigheter AB ägs i sin helhet av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB. I Chalmersfastighetskoncernen ingår även dotterbolaget AB Chalmersska Huset. Chalmersfastigheters verksamhet är uppdelad i tre operativa enheter:

  • Fastigheter och uthyrning
  • Byggprojekt
  • Fastighetsförvaltning

Projekt och utveckling. ”Projekt och utveckling” är den grupp inom Chalmersfastigheter som ansvar för genomförandet av alla ny-, till- och ombyggnadsprojekt. De ansvarar också för högskolans lokalförsörjning och lokalplanering samt för all in- och uthyrning av lokaler.

Fastighetsförvaltning. Gruppen ”Fastighetsförvaltning” har ansvar för all teknisk förvaltning av våra egna fastigheter, inre och yttre underhåll av fastigheter samt parkering, bevakning samt för alla larm och passeranläggningar.

Sedan 1 juni 2014 sker drift och underhåll i vår egen organisation. I den nya organisationen kommer vi att fokusera på dels daglig drift (felanmälningar) och dels på teknisk planering (fastighetsunderhåll). Drift och skötsel sker i våra eget ägda byggnader på Chalmers båda campus. Syftet är att kunna ge ännu bättre service till Chalmers och övriga kunder. Som ett led i det arbetet har vi förenklat systemet kring felanmälningar. Idag kan man göra felanmälan dygnet runt via Chalmersfastigheters webbplats.


Affärsverksamheten har stöd av följande avdelningar:

Ekonomi och administration.Arbetar med bolagets administrativa och ekonomiska förvaltning samt ansvarar för bolagets kvalitets- och miljöarbete.

Finans.Ansvarar för bolagets likviditetshantering och finansiering.

Information.Arbetar med intern och extern information och kommunikation.

VD assistent

Organisationsplan