Organisation & Ledning

Chalmersfastigheter AB ägs i sin helhet av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. I Chalmersfastighetskoncernen ingår även dotterbolaget AB Chalmersska Huset. Chalmersfastigheters verksamhet är uppdelad i fyra operativa enheter:

  • Verksamhetsstöd
  • Drift och Förvaltning
  • Affär och Hållbarhet
  • Strategisk fastighetsutveckling och projekt