Så jobbar vi med GDPR

Om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla inom hela EU. GDPR reglerar behandling av personuppgifter och kommer ersätta den svenska personuppgiftslagen (PuL) och motsvarande lagar i hela EU. Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med oss att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och korrekt sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.


Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel kontraktsnummer på hyresavtal, rumsnummer eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.


Behandling av personuppgifter

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar för Chalmersfastigheter gör med dina personuppgifter. Det kan vara fråga om att ta in, registrera, lagra, komplettera eller ändra uppgifter.


När behandlas personuppgifter?

Chalmersfastigheter registreras dina personuppgifter när du exempelvis felanmäler och använder ditt passerkort. Om du skickar e-post till Chalmersfastigheter eller kontaktar oss via vår hemsida så kan vi behöva spara och lagra informationen i våra system. Detta är exempel på tillfällen då Chalmersfastigheter behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från Chalmersfastigheter.


Du har rätt att bli informerad

Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, vilka uppgifter detta är. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad.


Kontakta Chalmersfastigheter

Har du frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) kan du kontakta Chalmersfastigheter.

E-post

info@chalmersfastigheter.se

Adress

Chalmersfastigheter AB
Aschebergsgatan 44
412 96 Göteborg


Personuppgiftsbiträdets skyldigheter

Du som är personuppgiftsbiträde anmäler GDPR-incidenter omgående till Chalmersfastigheter via incident.gdpr@chalmersfastigheter.se
Du rapporterar både om du vet att det inträffat en incident, om du misstänker att det har inträffat en incident eller om du ser en risk för att det kan inträffa en incident. Det viktigaste är att anmälan görs omgående till oss även om utredningen ännu inte är klar. Därefter rapporteras incidenten eventuellt till Datainspektionen, vilket ska ske inom 72 timmar från det att den upptäckts.