Fastighetsbolaget som får vara med och lösa jordens hållbarhetsutmaningar

Genom att skapa campus och miljöer i världsklass bidrar vi på Chalmersfastigheter till att Chalmers får så bra förutsättningar som möjligt för att uppnå sitt mål – att vara ett internationellt ledande tekniskt universitet. Förutom att skapa förutsättningar med lokaler, mötesplatser och campus, ingår det också i verksamheten att förvärva, äga, förvalta och utveckla studentbostäder på Campus Johanneberg. Till Chalmers tekniska högskola tillhandahåller vi dessutom en rad tjänster och nyttigheter som är knutna till Chalmers strategiska lokalförsörjning.Vår vision är "Chalmers campus – hållbara mötesplatser med global attraktionskraft". Med visionen som plattform utvecklar vi våra campus för att stötta Chalmers i arbetet med att skapa konkurrenskraftig tillväxt.Chalmers verksamhet är samlad i campusmiljöer på Lindholmen och Johanneberg samt vid Onsala rymdobservatorium.
Gör vi ett bra jobb?

Trivs du med oss? Hur upplevs campusmiljön av dig som student, företagare eller anställd på Chalmers? Och finns det något vi kan vi göra bättre? Vi tar gärna emot era synpunkter, då kan vi göra vårt jobb ännu bättre. Maila oss gärna på info@chalmersfastigheter.se