From 1 januari 2019 har Chalmersfastigheter ingått samarbete med Parkering Göteborg som har fått i uppdrag att hantera försäljning, bevakning och frågor kring parkering på Chalmersområdet. Läs mer här

Chalmersfastigheters verksamhetsvision

Chalmers Campus. Hållbara mötesplatser med global attraktionskraft. Chalmersfastigheters jobb är att stödja målsättning som Chalmers tekniska högskola har satt: att vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd forskning och utbildning, kopplad till en professionell innovationsprocess. Detta ska ske i samklang med en hållbar samhällsutveckling och i samspel med näringslivet.

Vår verksamhetsvision. Visionen för Chalmersfastigheters verksamhet sammanfattar vi i tre rubriker som beskriver den nytta vi ska leverera för våra ägare, våra kunder och för samhället:

  • Skapa Finansnytta genom effektiv fastighetsförvaltning
  • Skapa Samhällsnytta genom att skapa mötesplatser och innovativa miljöer
  • Skapa Kundnytta genom att proaktivt bidra till kundens affär och positiva utveckling