Chalmersfastigheters verksamhetsvision

Chalmers Campus. Hållbara mötesplatser med global attraktionskraft. Chalmersfastigheters jobb är att stödja målsättning som Chalmers tekniska högskola har satt: att vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd forskning och utbildning, kopplad till en professionell innovationsprocess. Detta ska ske i samklang med en hållbar samhällsutveckling och i samspel med näringslivet.

Vår verksamhetsvision. Visionen för Chalmersfastigheters verksamhet sammanfattar vi i tre rubriker som beskriver den nytta vi ska leverera för våra ägare, våra kunder och för samhället:

  • Skapa Finansnytta genom effektiv fastighetsförvaltning
  • Skapa Samhällsnytta genom att skapa mötesplatser och innovativa miljöer
  • Skapa Kundnytta genom att proaktivt bidra till kundens affär och positiva utveckling