Vi har stängt kontoret under veckorna 29, 30 och 31 (15/7 - 2/8). Vi är på plats igen den 5 augusti med nya krafter efter sommaruppehållet.

Under midsommarhelgen har vi stängt kontoret på midsommarafton fredagen den 21 juni och öppnar igen på måndag den 24 juni.

Ni når oss alltid via felanmälan på vår hemsidan och om ni har akuta ärenden så kan ni nå oss på journummer 031-772 49 37.

Chalmersfastigheters verksamhetsvision

Chalmers Campus. Hållbara mötesplatser med global attraktionskraft. Chalmersfastigheters jobb är att stödja målsättning som Chalmers tekniska högskola har satt: att vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd forskning och utbildning, kopplad till en professionell innovationsprocess. Detta ska ske i samklang med en hållbar samhällsutveckling och i samspel med näringslivet.

Vår verksamhetsvision. Visionen för Chalmersfastigheters verksamhet sammanfattar vi i tre rubriker som beskriver den nytta vi ska leverera för våra ägare, våra kunder och för samhället:

  • Skapa Finansnytta genom effektiv fastighetsförvaltning
  • Skapa Samhällsnytta genom att skapa mötesplatser och innovativa miljöer
  • Skapa Kundnytta genom att proaktivt bidra till kundens affär och positiva utveckling