Stäng
Ombyggnation Onsala RÅÖ Projekt

Besökscentrum vid Onsala rymdobservatorium

Det nya besökscentrumet ute vid Onsala rymdobservatorium byggs för att skapa en plats där nyfikenhet kan väckas och kunskap om rymdastronomi- och geoforskningen som bedrivs på observatoriet kan spridas. En del av forskningen som bedrivs här omfattar klimatforskning. För att skapa ett ännu större kunskapsvärde och visa på hur bidrag till en mer hållbar värld kan se ut ska forskningen manifesteras i projektet.

Det nya besökshuset vid Onsala rymdobservatorium kommer att placeras mitt bland teleskopen. Byggnadens slutliga utformning är ännu inte fastställd. Illustration: White Arkitekter.

Onsala rymdobservatorium i norra Halland har en lång tradition av att engagera allmänheten i dess forskning om rymden, astronomi och vår planet. Radioteleskopen vid observatoriet i Onsala har fascinerat och inspirerat besökare i alla åldrar ända sedan rymdåldern började. Nu blir observatoriet värd för ett nytt besökscentrum med ett större uppdrag: att visa upp all den rymdforskning som bedrivs på Chalmers och bland dess partners i Västsverige

Projektets vision är ”att den nya utställningslokalen ska avspegla såväl Chalmers som Chalmersfastigheters hållbarhetsprofiler med höga ambitioner vad gäller hållbarhet”. För att leva upp till ambitionerna i hållbarhetsmålen har en hållbarhetsvision för projektet tagits fram. Hållbarhetsvisionen omfattar tre områden:

Goda lärmiljöer
Utställningslokalen ska erbjuda en attraktiv och spännande plats där människor ska inspireras till nyfikenhet och enkelt kunna ta till sig ny kunskap.

Klimatneutralitet
Utställningslokalen ska bli klimatneutral och fossil resursanvändning ska minimeras.

Cirkularitet
Återbruk och återvinning skall här konkretiseras. Utställningslokalen ska även kunna anpassas till nya, förändrade verksamhetsbehov med minimal resurspåverkan.

Öppna och läs eller ladda ner hållbarhetsplanen
Mer om Onsala rymdobservatorium

Projektet i media

(Video) Nu startar bygget av klimatsmart besökscentrum (Chalmers Youtube)
Onsala RÅÖ får ett nytt besökscentrum (SVT.se)
Nytt, klimatsmart besökscentrum för rymdteknik byggs i Onsala (Teknikdygnet.se)
Klimatsmart besökscentrum i Onsala (Byggnyheter.se)
Rymden kommer närmare med nytt besökscentrum (Pressmeddelande)
Nytt besökscenter vid Onsala rymdobservatorium (Rymdstyrelsen.se)

Ina Pettersson
Ina Pettersson Kommunikationsansvarig/VD-assistent
Kundmeny
Gå till ..