Parkering 2019

Parkering på Chalmersområdet 2019

From 1 januari 2019 har Chalmersfastigheter samarbetar med Parkering Göteborg som har fått i uppdrag att hantera försäljning, bevakning och frågor kring parkering på Chalmersområdet. Se parkeringskarta.

P-tillstånd utfärdade och fakturerade av Q-park som anges gälla tom 31/1-19 gäller tom 31/1-19.

Har du frågor om parkering vänder du dig till Parkering Göteborgs kundtjänst 8.00-16.30, helgfria vardagar: 031-774 37 00 eller kundtjanst@parkeringgoteborg.se

Besökande

Du som tillfälligt besöker området kan betala med appen Parkering Göteborg eller med kort i betalautomater.

Parkeringstillstånd med behörighet

På Chalmersområdet finns det flera olika typer av parkeringstillstånd som du som anställd, student eller hyresgäst hos Chalmersfastigheter kan köpa.

Parkering Göteborg har rätt att kontrollera att du är behörig att köpa tillstånd.

Parkeringsvillkor

Parkering sker i mån av plats och du är alltså inte garanterad parkeringsplats. Tillgången kan variera beroende på pågående markarbete, byggnation eller andra avstängningar. Under perioden i april då Cortégen byggs är till exempel Gibraltarvallen delvis avstängd. Parkeringstillståndet är personligt och får inte överlåtas eller säljas vidare. Endast ett per person och år kan köpas.

Miljöfordon

Inom Chalmersområdet gäller ordinarie parkeringsavgift.

Platser för rörelsehindrade och tillfälliga p-platser

Personliga p-platser kan ordnas till funktionshindrade som har tillstånd utfärdat av Göteborgs Stads trafikkontor. Om du har ett tillfälligt funktionshinder kan du får parkeringsplats i anslutning till arbetsplatsen under en kortare period. Kontakta din personalhandläggare. I övrigt gäller samma regler som Göteborgs Stad tillämpar.

Parkering i låsta p-hus

Vill du parkera i p-hus krävs att din behörighet aktiveras även på Chalmers passerkort i de aktuella kortläsarna. Behöriga är de som har ett giltigt parkeringstillstånd eller om annat avtalats. Skicka in dina uppgifter till parkering@chalmersfastigheter.se Ange vilket hus det avser, period och löpnummer på ditt parkeringstillstånd samt det T- eller MFC-nummer som står på ditt passerkort. Observera att P-hus Lindholmen, bottenplan är öppet dagtid under vardagar. För öppettider under övriga tider, se skyltning på plats. För att komma in på p-husets plan 2 och uppåt, krävs att din behörighet är inlagd på Chalmers passerkort enligt ovan.

Laddning av elbilar

För att parkera på p-platser med laddning behöver du ett laddtillstånd (grönt tillstånd utgår).

Nytt för 2019 är att det tillkommer en kostnad för på 300 kr/mån på ordinarie parkeringstillstånd. Laddtillstånd säljs som digitalt tillstånd.

Du som har ett p-tillstånd och laddar sällan betalar 5kr/ h i appen för tiden du laddar. Kontakta kundtjanst@parkeringgoteborg.se för mer info.

Priser

Campus Johanneberg

Parkeringstillstånd som gäller både för Campus Johanneberg inklusive plan 4 p-hus Gröna Mossen samt Campus Lindholmen. Alla priser är inklusive moms.

 • Årskort: 6 276 kr, giltigt 190101-200131
 • Halvårskort I: 3 423 kr, giltigt 190101-190731
 • Halvårskort II: 3 423 kr, giltigt 190701-200131
 • Månadskort: 570 kr löper på tillsvidare med 1 kalendermånads uppsägning
 • Behörighetsdekal: 408 kr, 5 kr/tim 08-18. Övrig tid 2 kr/tim. Dagbiljett max 50 kr/dygn.
  Kan endast lösas i appen.
 • Månadskort laddtillstånd + p-tillstånd 870 kr. löper på tillsvidare med 1 kalendermånads uppsägning

Campus Lindholmen

 • Årskort: 5 508 kr, giltigt 190101-200131
 • Halvårskort I: 3 003 kr, giltigt 190101-190731
 • Halvårskort II: 3 003 kr, giltigt 190701-200131
 • Månadskort: 500 kr, löper på tillsvidare med 1 kalendermånads uppsägning
 • Behörighetsdekal: 408 kr, 5 kr/tim 08-18. Övrig tid 2 kr/tim. Dagbiljett max 50 kr/dygn.
  Kan endast lösas i appen.
 • Parkeringstillstånd Lindholmen gäller även som behörighetsdekal på Campus Johanneberg
 • Månadskort för laddtillstånd + p-tillstånd 800 kr, löper på tillsvidare med 1 kalendermånads uppsägning

Digitala tillstånd

Parkering Göteborg använder digitala tillstånd. Med digitala tillstånd behöver du inte oroa dig för att tappa bort eller att glömma byta ditt tillstånd. Du kan se och hantera tillståndet direkt i appen Parkering Göteborg. Om du använder olika bilar kan du snabbt och enkelt "flytta" tillståndet till den bil du för dagen använder. Och dessutom är det snällare mot miljön.

www.parkeringgoteborg.se hittar du svaren på de vanligaste frågorna om digitala tillstånd.

Så här köper du parkeringstillstånd

För att köpa parkeringstillstånd behöver du först skapa ett konto hos Parkering Göteborg. Det gör du enkelt genom att klicka på Skapa konto på deras hemsida www.parkeringgoteborg.se. Följ sedan instruktionerna.

OBS! Om du använder appen Parkering Göteborg eller om du vid något tillfälle har köpt parkeringstillstånd eller förhyrd plats hos dem tidigare har du redan ett konto och kan använda det!

I PDF'en nedan har du en detaljerad instruktion hur du skapar konto

Läs mer här om hur du skapar ett konto

Kontrollavgift

Vill du invända mot en kontrollavgift utfärdad av Göteborgs Stads Parkering gör du det via hemsidan www.parkeringgoteborg.se

Vanligaste orsaker till kontrollavgift eller parkeringsanmärkning

 • Inte betalat avgift eller inte betalat tillräckligt för den parkeringstid som används
 • Ingen synlig biljett i vindrutan på grund av att den legat felvänd eller ramlat ner
 • Inget giltigt parkeringstillstånd för en plats som är förhyrd eller där särskilt tillstånd erfordras
 • Parkerat där det råder parkeringsförbud

Du hittar mer information under frågor och svar på www.parkeringgoteborg.se

Har du frågor om parkering vänder du dig till Parkering Göteborgs kundtjänst 8.00-16.30 helgfria vardagar: 031-774 37 00 eller kundtjanst@parkeringgoteborg.se