Parkering

Parkering på Chalmersområdet

Chalmersfastigheter har gett Q-Park i uppdrag att hantera försäljning, bevakning samt frågor kring kontrollavgifter på Chalmersområdet, se Parkeringskartor

Har du frågor om parkering eller vill överklaga en kontrollavgift kontakta:

Q-park kundtjänst 0771-96 90 00

Helgfria vardagar 08.00-17.00

www.q-park.se

Parkeringstillstånd med behörighet

På Chalmersområdet finns flera olika parkeringstillstånd som endast får köpas av Chalmersanställda och studenter samt Chalmersfastigheters hyresgäster.
För att verifiera behörighet ska numret på ditt passerkort anges vid köp.

(Det finns även parkeringstillstånd för externa aktörer såsom ”kväll och natt parkeringstillstånd”, ”entreprenörstillstånd” med flera. För mer info om villkor och priser vänligen kontakta Q-Park.)

Besökande betalar gällande timtaxa i p-automaten med bankkort eller med sms-parkering. (Observera ingen myntbetalning).

Här köper du parkeringstillstånd

Cremona (Store), Chalmers bokhandel i Kårhuset, Sven Hultins gata 2B.
chalmersstore.se
Café Kokboken i Chalmers Kårhus, Forskningsgången 4, Lindholmen
chalmerskonferens.se/restauranger/lindholmen/

Q-Park, 0771-96 90 00

www.q-park.se

Prislista parkeringstillstånd 2018

Campus Johanneberg och Lindholmen

Parkeringstillstånd som gäller både för Campus Johanneberg inklusive plan 4 p-hus Gröna Mossen samt Campus Lindholmen. Alla priser är inklusive moms.

  • Årskort: 6 270 kr, giltigt 180101-190131
  • Halvårskort I: 3 420 kr, giltigt 180101-180731
  • Halvårskort II: 3 420 kr, giltigt 180701-190131
  • Månadskort: 570 kr, giltigt 30 dagar
  • Behörighetsdekal: 400 kr, 5 kr/tim 08-18. Övrig tid 2 kr/tim. Dagbiljett max 50 kr/dygn

Campus Lindholmen

  • Årskort: 5 500 kr, giltigt 180101-190131
  • Halvårskort I: 3 000 kr, giltigt 180101-180731
  • Halvårskort II: 3 000 kr, giltigt 180701-190131
  • Månadskort: 500 kr, giltigt 30 dagarParkeringstillstånd Lindholmen gäller även som behörighetsdekal på Campus Johanneberg

Parkeringsvillkor

Parkering får endast ske på markerad plats och max 24 timmar på samma p-plats om ej annat anges. Parkering sker i mån av plats. Parkeringstillståndet innebär ingen garanti för att det alltid finns lediga platser tillgängliga. Tillgången på parkeringsplatser kan variera beroende på pågående markarbete, byggnation eller andra avstängningar. Under den period i april då Cortègen byggs, är till exempel Gibraltarvallen delvis avstängd.Parkeringstillståndet är personligt och får inte överlåtas eller säljas vidare. Missbruk beivras. Endast ett parkeringstillstånd (två halvårskort) per person och år kan köpas. Parkeringstillståndet är en värdehandling.
Har du tappat bort eller fått ditt parkeringstillstånd stulet kan vi tyvärr inte ersätta det. Däremot har du möjlighet att köpa ett nytt tillstånd om du visar upp en polisanmälan.

Miljöfordon

Inom Chalmersområdet gäller ordinarie parkeringsavgift.

Handikapplatser och tillfälliga p-platser

Personliga p-platser kan ordnas till funktionshindrade som har Trafiknämndens tillstånd. Om du har ett tillfälligt funktionshinder kan du få parkeringsplats i anslutning till arbetsplatsen under en kortare period. Kontakta din personalhandläggare.
I övrigt gäller samma regler som Göteborg stad tillämpar.

Parkering i låsta p-hus och garage

Vill du parkera i p-husen eller garagen krävs att din behörighet aktiveras även på Chalmers passerkort i de aktuella kortläsarna. Behöriga är de personer som har ett giltigt års- eller halvårs parkeringstillstånd eller om annat avtalats.Skicka in dina uppgifter till parkering@chalmersfastigheter.se. Ange vilket hus det avser, period och löpnummer på ditt parkeringstillstånd samt det T- eller MFc-nummer som står på ditt passerkort.
Observera att p-huset Lindholmen, bottenplan är öppet dagtid under vardagar. För öppettider under övriga tider, se skyltning på plats. För att komma in på p-husets plan 2 och uppåt krävs att din behörighet är inlagd på Chalmers passerkort enligt ovan.

Laddning av elbilar

För att parkera på p-platser med laddning behöver du ett grönt parkeringstillstånd.Observera att det gäller per kalenderår och måste förnyas årligen. Det gör du på parkering@chalmersfastigheter.se alternativt hos Q-Park telefon. 0771-96 90 00. Uppge adress var du helst vill parkera/ ladda bilen och bilens registreringsnummer. Det gröna parkeringstillståndet är kostnadsfritt och ska kombineras med giltig parkeringsbiljett/parkeringstillstånd.

Kontrollavgift

Kontrollavgift (parkeringsbot) utfärdas vid parkering som strider mot gällande regler och med samma belopp som i Göteborg stad.
– 400 kr på avgiftsbelagda och tidsbegränsade platser
– 600 kr på tillstånd/förhyrda platser och p-förbud
– 900 kr på handikapplats

Överklagande av kontrollavgift

Vill du överklaga kontakta Q-Park på telefon. 0771-96 90 00
Helgfria vardagar 08.00–17.00