Café Canyon

Ett nytt kafé står klart på campus Johanneberg.

Kafét ligger i ”Canyon”, som utgör en gemensam entré mellan Forskarhuset och MC2-huset för fyra institutioner. Kafét invigdes den 15/1 av rektor Karin Markides.