Case

 

Kuggen

Kuggen är Chalmers välkända landmärke på campus Lindholmen. Den byggdes för att fungera som en mötesplats över företags- och vetenskapsgränser för innovations- och teknikklustrets aktörer på Lindholmen. Kuggen har fått högsta möjliga miljöklassificering (Guld) och internationella omnämnanden för sin karaktäristiska arkitektur.
 

ElectriCity

ElectriCity är ett testprojekt med eldrivna bussar som trafikerar sträckan mellan Chalmers bägge campus. I projektet samarbetar industri, forskning och samhälle med att utveckla morgondagens hållbara kollektivtrafik: ljudlösa bussar som drivs med förnybar el och hämtar passagerare på hållplatser inomhus.
 

Centrala Lindholmen

Campus Lindholmen växer! Lindholmen har med sitt läge - nära vattnet och centralt i Göteborg - en stor attraktionskraft. Området växer för närvarande med nya kontorslokaler, bostäder, restauranger, service och mötesplatser. Kollektivtrafiken utvecklas succesivt.