ElectriCity

Innovativt samarbete som ger hållbarare kollektivtrafik

Bussar som glider fram ljudlöst och utan utsläpp, som hämtar upp passagerare inomhus och drivs av förnyelsebar el – det blir verklighet i en ultramodern busslinje i Göteborg med start i juni 2015. Busslinjen trafikerar sträckan mellan Chalmers båda campus; Lindholmen och Johanneberg.

Hållbart samarbeteElectriCity är ett spännande samarbete, där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Resultatet är en helt ny busslinje med tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus och drivs med förnybar el.

Bakom initiativet står Volvokoncernen, i samarbete med Chalmers, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

Chalmersfastigheter byggerVi på Chalmersfastigheter har byggt en ny inomhushållplats med laddstation på Campus Lindholmen. Inomhushållplatsen kommer att utgöra en testbädd för forskning och utbildning.

Utsläppsfria och tysta bussarDe tre demonstrationsbussarna drivs av förnyelsebar el och är extremt energieffektiva, tysta och helt emissionsfria. Ombord har resenärerna tillgång till ny teknik. Hållplatsen vid Teknikgatan på Lindholmen kommer att vara inomhus. En tyst och utsläppsfri kollektivtrafik kan trafikera platser som inte är tillgängliga för trafik idag och öppnar därför nya möjligheter för planeringen av städer och tätorter. Förutom de tre helt eldrivna demonstrationsbussarna kommer linjen också att trafikeras av ett antal laddhybridbussar som går på el cirka 70% av rutten.