Centrala Lindholmen

Lindholmen har med sitt läge - nära vattnet och centralt i Göteborg - en stor attraktionskraft. Området växer för närvarande med nya kontorslokaler, bostäder, restauranger, service och mötesplatser. Kollektivtrafiken utvecklas succesivt. När den planerade linbanan är på plats kommer området få ett nytt läge i staden, med goda förbindelser till såväl Järntorget som Lundby/Wieselgrensplatsen.

På uppdrag av Chalmers har därför Chalmersfastigheter tagit sig an utmaningen att i samverkan med Älvstranden utveckling ta fram en plan för hur centrala Lindholmen kan växa och utvecklas, dels för att ge plats för Chalmers expansion, och dels för att möjliggöra för näringslivet runt Lindholmen Science Park att växa och utvecklas.

Förstudien syftar till att ta fram en struktur för området som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete. Förstudien har påbörjats under hösten 2016 med så kallade parallella uppdrag, där fyra arkitektteam arbetar parallellt med att ta fram idéer och förslag till struktur för området.

I början av december kommer teamen att vara klara med sina arbeten. Uppdragsgivarna (Chalmersfastigheter och Älvstranden Utveckling) har därefter möjlighet att plocka delar av de olika förslagen och jobba vidare med dessa i den kommande processen. För att sålla ut de bästa idéerna kommer uppdragsgivarna att ta hjälp av bl a representanter från Chalmers och Chalmers studentkår, Lindholmen Science park, Stadsbyggnadskontoret, SDF Lundby och Trafikkontoret.


Se samtliga förslag här nedan