CHABO – Nybyggnation av studentbostäder

479 studentbostäder uppfördes inom norra delen av campus Johanneberg.

Genom ett relativt stort antal boende på campus skapas förutsättningar för servicefunktioner av annat slag än de som finns idag. Bostäder på campus ger också fler människor i omlopp på området, vilket bl.a. kommer att öka tryggheten.

I en allt hårdare internationell konkurrens kommer Chalmers kunna erbjuda studerande och gästforskare en möjlighet att komma till Göteborg utan att hindras av bostadsfrågan.

Vill du veta mer om lägenheterna, uthyrning, hyran etc. kontakta Stiftelsen Chalmers studentbostäder på följande länk:

http://www.chalmersstudentbostader.se/sv/

Tillbaka till avslutade

OmfattningNybyggnad 479 studentbostäder

TidplanKlart till höstterminen 2006

Investering300 mkr

ArkitektWingårdh Arkitektkontor AB