Chalmers bibliotek etablerar lärmiljö i Kuggen

Under hösten 2016 etablerar Chalmers bibliotek en ny lärmiljö i Kuggen.

Med fokus på en varierad studiemiljö, service, arrangemang och utställningar kommer biblioteket att bedriva verksamhet på tre våningsplan. Biblioteket och Kuggen kommer att bli mer tillgängligt för dess besökare och bidra till att skapa aktivitet och spännande möten. För verksamheten i huset betyder det att biblioteket kommer ansvara för receptionstjänsten på entréplan.