Chalmers styrelserum

Chalmers styrelserum har genomgått en uppfräschning. Det har även installerats AV-utrustning som möjliggör olika typer av mötesformer.