Chalmers Transportcentral

Vi bygger om i Hörsalslängan mitten, del HB, på bottenplan, för att få plats med 2 nya datasalar.

Arbetet har startat och kommer att vara klart i början av maj 2014.
Dessa salar ska ersätta de två som finns idag i HC, södra delen.
Till HC:s bottenplan kommer Chalmers Transportcentral att flytta in före semestern 2014.
Ombyggnad samt nytt skärmtak, markarbeten m m kommer att starta snarast.
Där Transportcentralen finns idag i Bygg & Miljö-huset, ska med tiden byggas ett nytt hus.

Tillbaka till avslutade

OmfattningOmbyggnation för Hörsalslängans mitten del HB på bottenplan för nya Transportcentralen

TidplanInflyttning sommaren 2014

ProjekteringsledningChalmersfastigheter AB