E-LOFAR – Antennanläggning, Råö, Onsala

Anläggningen är en del i en s.k. LOFAR-anläggning, Low Frequency Array, vilket är det första teleskopet i sitt slag i världen.

Med denna antenn för låga frekvenser kommer man att forska så långt tillbaka i tiden som när de första galaxerna bildades för 13,3 miljarder år sedan, inte långt efter ”the Big Bang”.

Tillbaka till avslutade

TidplanInstallation sker i juni 2011