Elektroniklab på Onsala Rymdobservatorium

Nu bygger vi ut byggnad 25 med hela 130 kvm.

Det är för att förse verksamheten med ytterligare lokaler som behövs när Tvillingteleskopen blir klara.
Trolig byggstart under sommaren och inflyttning under hösten 2015.