”Fågelberget”

En bruksskulptur håller på att uppföras utanför studentbostäderna ”CHABO”.

Skulpturen är tänkt att fungera som en katalysator för det offentliga livet i närheten. En mötesplats, en samlingsplats, ett ställe helt enkelt att spana från. Gunilla Bandolin heter konstnären bakom skulpturen. Senast hösten 2010 ska den stå färdig.

Tillbaka till avslutade

Tidplan
Klar hösten 2010