Förbättrad utomhusmiljö i Vasa området

Under hösten 2016 kommer arbetet med ny utformning på ytan mellan Vasa 8 och Vasa 2–3 (Vera Sandbergs Allé) att påbörjas. Den första etappen omfattar området framför restaurang Wijkanders och vid dess altan. Nästa etapp omfattar ytan mellan Vasa 10 och Vasa 12.

En trivsammare utomhusmiljö

Under hösten 2016 kommer arbetet med ny utformning på ytan mellan Vasa 8 och Vasa 2–3 att påbörjas.Byggstart är beräknad till oktober och den första etappen omfattar området framför restaurang Wijkanders och vid dess altan. Nästa etapp omfattar ytan mellan Vasa 10 och Vasa 12.

Utemiljön kommer att göras mer grön. Fler gräsytor,planteringar, buskar och häckar kommer att tillskapas.Några av de stora träden i området kommer att tas ner och ersättas med nya träd, då de är gamla och sjuka.

För varje träd som tas bort planterar vi två nya. Vid entrén till Wijkanders kommer en byst av August Wijkander att placeras, som i dagsläget är placerad vid Teknologgården.Huvudpunkten i området kommer att bli den nya torgytan mellan Vasa 8 och Vasa 2–3. Flera nya gångvägar kommer att anläggas.

För cyklister och bilister

Körytan kommer att få en ny beläggning av plattor och smågatsten, för att minska hastigheten i området.Den södra gatan framför Vasa 8 kommer att stängas av med pollare, för att skapa ett bättre trafikflöde i området. Infarten från Gibraltargatan mellan Vasa 10 och 12 kommer också att stängas av med pollare.

Antalet parkeringsplatser i området kommer att minskas för att få plats med det nya torget och grönytorna. De flesta parkeringsplatser som försvinner är byggda på en yta där det tidigare endast har funnits ett temporärt bygglov, som nu går ut. Vi hänvisar till parkeringshuset vid Gibraltargatan där det finns platser.

Det kommer även framöver att byggas nya cykelgarage i området, med plats för 36 cyklar under tak. Cykelgaragen kommer att vara belysta kvällstid och ha sedum på taket, för att insekter ska trivas och vatten fördröjas vid regn.

Belysningen i området

Belysningen i området kommer att ses över och kompletteras. Entrén till restaurangen kommer även att kompletteras med ett belyst skärmtak.