Johanneberg södra, etapp 1

I vårt samarbete med Skanska skapar vi en en ny mötesplats och innovativa miljöer där Chalmers, näringsliv och samhälle kan arbeta med med framtida succéer inom ramen för Johanneberg Science Park. Med design och teknik i framkant skapar vi tillsammans extremt goda prestanda inom energi och miljö med mål att byggnaden ska bli bland de främsta i Sverige i sitt slag.

Profilbyggnaden är ett projekt i den nya utvecklingen av området och kommer att få en intressant arkitektonisk utformning med bland annat en avancerad glasfasad i structural glazing-teknik.

Totalytan är på 8 200 kvm, fördelat på källarplan samt sex våningar ovan jord, varav ett plan inrymmer fläktrum.

Ett flertal samarbetsprojekt har dragits igång tillsammans med bland annat framtida hyresgäster i byggnaden. Hyresgästerna är framtidsorienterade företag och organisationer som vill hålla sig á jour med kunskapsutvecklingen. Blandningen ska ge korsbefruktningar som stimulerar till utveckling och innovation, så som det ska vara i en sciencepark.

Projektet har påbörjats, grundläggningen är nästan färdigställd och förberedelse för gjutning av källare och bottenplatta pågår. En prefabricerad stomme kommer att börja resas under april månad.

Byggstarts-cermoni äger rum den 6 mars med Anneli Hulthén, Karin Markides, rektor Chalmers, Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park. Bland de många inbjudna finns företrädare från HSB, Stadsbyggnadskontoret etc.

Tillbaka till avslutade

OmfattningI samarbete med Johanneberg Science Park arbetar vi med att förverkliga en första etapp av byggnation på södra campus Johanneberg. Vid Sven Hultins gata planeras en helt ny entré bestående av två byggnadskroppar med plats för kontor, mötesplatser, restaurang och service. Här kan samverkan kunna ske över gränser, mellan och inom organisationer, akademi och samhälle. Byggnaden kommer att uppnå Miljöbyggnad Guld och ligga i framkant inom hållbarhet.

TidplanByggstart oktober 2013, inflyttning sommaren 2015.

ArkitektWhite Arkitekter AB.

ProjekteringsledningRamböll AB.