Kuggen

Integration av forskning, utbildning och innovation är den avgörande drivkraften i kunskapssamhället, och där har universiteten en given ledarroll. Kunskapsklustret Lindholmen Science Park är på väg att bli en unik innovationsmiljö med global attraktions- och konkurrenskraft. Nya verksamheter kommer till, nya arbetssätt utvecklas och mötesplatser för kreativitet och samverkan skapas.

Därför bygger vi nu Kuggen. En spektakulär byggnad som givits en stark arkitektonisk form och utrustats med framtidens teknik för hållbara lösningar. Kuggen ska fungera som en mötesplats för aktörer från akademi, näringsliv och samhälle. Kuggen ska också innehålla verksamheter som driver och utvecklar innovation och entreprenörskap.

Utemiljön på Campus Lindholmen ska samtidigt utvecklas och göras mer inbjudande, aktiv, trivsam och grön. Även vissa inomhusmiljöer ska förändras och bli mer lättillgängliga. Förändringar som ska stå klara samtidigt med Kuggen.

Mötesplats
Bra mötesplatser är nyckeln till en fortsatt dynamisk utveckling av Lindholmen. Kuggen ska bli en sådan. Genom sitt läge och form binder den samman husen kring den idag stora och blåsiga Lindholmsplatsen. Kuggen ska få byggnaderna och verksamheterna omkring att fungera bättre på flera sätt.

Kuggen är öppen och flexibel. De nedre våningsplanen kommer användas utåtriktad konkret samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi. De övre planen kommer att inrymma mer traditionella kontorslokaler.

Hållbar utvecklingMed Chalmers vision – ”för en hållbar framtid” är det självklart att Kuggen ska ha en tydlig miljöprofil. Både design och systemval har gjorts för att skapa en så effektiv och miljöriktig byggnad som möjligt. Inom den gröna tekniken har alla fyra nivåerna optimerats. Det handlar om anpassad ventilation, anpassad belysning, interaktiva system för värme och kyla, samt optimalt utnyttjande av dagsljuset.

Det sista påverkar även Kuggens form. Byggnaden växer på höjden. De översta våningsplanen är större än de nedre. Genom att ”förskjuta” byggnaden kragar den ut åt syd. På så sätt skuggar den sig själv och skapar på ett effektivt sätt ett bra inneklimat.

Redan prisadKuggen har redan fått internationell uppmärksamhet. Vid den stora årliga fastighetsmässan MIPIM i Cannes fick Kuggen i mars 2009 pris i klassen ”sustainable buildings”, som ett av tre bland 300 anmälda.

Vid World Arcitecture Festival i Barcelona i november 2009 fick Kuggen ett hedersomnämnande i klassen "Future Projects: Commercial". Byggnaden har dessutom certifierats av EU:s program för energieffektivt byggande ”GreenBuilding”.

Campus Lindholmen i förändringUtemiljön på Campus Lindholmen ska utvecklas och göras mer inbjudande, aktiv, trivsam och grön. Även vissa inomhusmiljöer ska förändras och bli mer lättillgängliga. Förändringar som ska stå klara samtidigt med Kuggen.

Tillbaka till avslutade

OmfattningNybyggnad ca 4200 kvm lokalarea

TidplanByggstart November 2009. Inflyttning etappvis från april till augusti 2011.

ArkitektWingårdh Arkitektkontor AB

ProjekteringsledningChalmersfastigheter AB