Tillbaka till avslutade

OmfattningNaturvetargårdsprojektet är nu igång enligt beslutat lokalprogram. Byggnader som berörs är främst Kemihuset (foajén och Forskarhus 1 samt Fysik (Origo/Trapphuset)

TidplanGenomförande juni 2013 – januari 2014 beroende på verksamheternas rockader och komplexiteten i ombyggnationerna

ArkitektAnalys/arkitektur: inobi ab, Vallgatan, Göteborg

ProjekteringsledningChalmersfastigheter AB och Akademiska Hus Väst AB