Nytt Passersystem

Första etappen kommer att innefatta Chalmers Teknikpark samt Vasa Hus 2–3 (Vera Sandbergs Allé 8). Detta kommer att utföras under november och december 2013.

Andra etappen sker under 2014 och tredje etappen sker under 2015.

I nedanstående dokument finns mer utförlig information kring de olika etapperna med fastigheterna som berörs, tidplan för byte samt en handhavandebeskrivning.

Vid kontakt/frågor maila oss gärna: passersystem@chalmersfastigheter.se

Ny handhavandemanual 2015-04-08:

Tillbaka till avslutade

OmfattningSamtliga kortläsare på Chalmers campus, med tillhörande centralapparater kommer att bytas ut.

TidplanStart november 2013 och bytet kommer att pågå under 2,5 år.

ProjektledningChalmersfastigheter