Onsala Rymdobservatorium


Tillbaka till avslutade

OmfattningUtredning och ansökan om bygglov för etablering av Tvillingteleskop på Onsala Rymdobservatorium är uppstartat

ProjektledningChalmersfastigheter AB