Projekt Samhällsbyggnad

Samverkan och integration ska prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad där institutionerna Arkitektur och Bygg & Miljö ingår. De nya lokalerna kommer att ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv.