From 1 januari 2019 har Chalmersfastigheter ingått samarbete med Parkering Göteborg som har fått i uppdrag att hantera försäljning, bevakning och frågor kring parkering på Chalmersområdet. Läs mer här

Projekt Samhällsbyggnad

Samverkan och integration ska prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad där institutionerna Arkitektur och Bygg & Miljö ingår. De nya lokalerna kommer att ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv.