Saga, Plan 2

Ombyggnation av Saga, plan 2, Lindholmen. En kvadrant byggs om till kontor åt avdelningen Fartygs arbetsmiljö och säkerhet.

Tillbaka till avslutade

Omfattning350 kvm

TidplanInflyttning september 2010-04-06